Rozvoj manažerů

Program 06: Způsoby práce manažera


Program rozvoj manažerů je určen pro manažery na jakékoli úrovni, kteří se chtějí naučit jak fungovat ve vedoucí pozici tím správným způsobem – včetně přidělování úkolů, vedení porad a způsobení toho, že podřízení vykonají požadovanou práci.

Obvyklým názorem je, že se člověk musí s nějakou schopností narodit. Jistě, existují lidé s obrovským talentem na prodej nebo na komunikaci s lidmi. I ti, kteří nemají určitou dovednost v krvi, se ji ale mohou naučit a v případě vrozeného talentu je pokaždé možnost zlepšení. Manažerství není výjimkou. Osvojením správného stylu vedení porad, organizace práce a jednání s lidmi může každý manažer dosáhnout daleko lepších výsledků.

Účelem tohoto programu je rozvoj manažerů. Cílem je naučit manažera správným návykům a způsobům práce, aby byl schopen dostat z lidí, které řídí, požadované výsledky v očekávané kvalitě a čase.
Obsahem programu pro rozvoj manažerů jsou 4 na sebe navazující kurzy a následná praxe. V kurzech se naučíte nejzákladnější postupy, které Vám ukážou, jak pracovat s podřízenými, jak vést porady a jak přidělovat úkoly. Dozvíte se, jaké metody použít, aby podřízení skutečně udělali přidělenou práci. Dostanete tipy na to, jak podřízené postupně naučil vykonávat práci tak, abyste důležité věci nemuseli stále dělat Vy sami. Přirozeným přesunem zodpovědnosti si tak uvolníte ruce pro svou skutečnou práci.

Výsledek programu: budete vědět, jak řídit lidi a osvojíte si postupy, díky nimž podřízení v úplnosti vykonají zadané úkoly. Cílem programu je celkový rozvoj manažerů.

Předpokládaná délka programu: cca 4 dny a přibližně 1,5 měsíc praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání

Cena programu: Na vyžádání

Podrobnější popis částí programu:


Vedení porad a skupinových akcí
Porady jsou možností dát dohromady řešení problémů a umožňují manažerovi prezentovat další postup. Až příliš mnoho lidí si je ale spojuje s možností dát si kávu u poslechu nudných řečí. Aby byl potenciál porady skutečně využitý, je nutné její správné vedení. V kurzu se naučíte, jak poradu strukturovat, jaký jí dát obsah a program a jakým způsobem ji vést. Poznáte, jaké jsou úkoly jednotlivých členů porad. Dozvíte se, že existují různé typy porad a meetingů. Vše si prakticky natrénujete při nácviku správného vedení porady. Díky tomu se Vaše porady stanou skutečně efektivním pracovním nástrojem.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den


Jak dostat práci úplně dokončenou

Správný manažer dokáže zaměstnance motivovat a působit na něj tak, aby ten svou práci odevzdal plně hotovou. Při kurzu si tuto dovednost osvojíte. Naučíte se 3 základní činnosti, které jako manažer musíte udělat, pokud chcete, aby Vaši podřízení práci vždy dokončili. Kurz rozvoj manažerů obsahuje řadu praktických cvičení, ve kterých si tyto činnosti hned nacvičíte, takže je budete moci okamžitě převést do své každodenní pracovní reality.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den


Fáze 1 a 2 manažera
Jste vynikajícím pracovníkem, který své úkoly dobře zvládá. Díky tomu se firma rozvíjí a může přijímat nové pracovníky – pro Vás tak nastává fáze, kdy musíte firmu řídit skrze zaměstnance. Mnoho lidí podceňuje, že se jedná o velmi odlišný styl práce a řešení každodenních starostí. Jak zařídit, aby stále vše hladce fungovalo? Kurz rozvoj manažerů Vám představí popis právě ony dvě fáze, ve kterých se manažer v průběhu své práce vyskytuje. Dále ukáže popis činností, které spadají do jedné či druhé fáze. Samozřejmostí je praktický nácvik činností obou fází, kde Vám předvedeme, jak je provádět správně. Zároveň si sami prakticky vyzkoušíte, jak přejít z jedné fáze do druhé.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den


Přidělování úkolů
Jen tak určovat úkoly se zdá být lehké. Ale umět rozdělit zaměstnancům úlohy tak, aby byly v jejich silách a na konci bylo vše v limitu splněno, je vzácnější dovednost. Kurz Vás naučí základní strukturu a přidělování úkolů a jaká jsou jednotlivá specifika. Právě onu dovednost správného přidělování úkolů si sami vyzkoušíte v praktickém tréninku.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den


Praxe programu Způsoby práce manažera zakázek a projektů
Hubbardova akademie si zakládá na tom, že absolventi jejích kurzů SKUTEČNĚ umí nové znalosti použít. Proto pro Vás připravila praxi, která na kurzy pevně navazuje. Jejím obsahem je praktické provádění činností, při kterých používáte právě ty znalosti, které jste si v jednotlivých kurzech osvojili. Jak rozvoj manažerů probíhá v praxi? Dostanete konkrétní úkoly a poté přijdete do firmy, kde pracujete (je možné Vám vhodnou organizaci na dob nezbytně nutnou zprostředkovat). Při svých běžných pracovních činnostech provádíte přidělené úkoly, při kterých prakticky používáte informace a metody z absolvovaných kurzů. Školitelům o svém postupu předáváte zprávy: lektor je Vám připraven pomoci kdykoli se setkáte s překážkou nebo se Vám prostě nebude dařit. Díky tomu vše úspěšně dokončíte a ověříte si, že nové postupy skutečně ovládáte a dokážete informace i metody opravdu použít v reálném pracovním prostředí.
Předpokládaná délka praxe: cca 1,5 měsíce ve své práci


LETÁK KE STAŽENÍ NALEZNETE ZDE