Vzdělávací programy


1. Základy řízení zakázek a procesů v malém a středním podnikání

Účel programu
Podnikání je dennodenní starost o výsledky. Je nutné sjednat zakázky, hledět na náklady, komunikovat se zaměstnanci i klienty, vše pohlídat. Na tyto a mnohé jiné problémy přináší řešení tento program. Budete umět řádně připravit zakázku nebo projekt a zvládnete si poradit s většími úkoly. Už pro Vás nebude potíž řešit různé problémy, které nastávají při realizaci.

Více informací >>


2. Komunikační dovednosti pro řízení zakázek a projektů v malém a středním podnikání

Účel programu
Komunikace bývá v mnoha případech kamenem úrazu. I mezi zaměstnavatelem a pracovníky, firmou a klienty či mezi kolegy navzájem vznikají komunikační šumy, nedorozumění a omyly. Zbytečně Vás připravují o čas, peníze, lepší výsledky i pohodu v práci. Účelem tohoto programu je dostat Vaše komunikační znalosti na mnohem vyšší úroveň. Budete schopni vést a řídit komunikaci jak s jednou osobou, tak pomocí správné komunikace řídit efektivně činnosti dalších lidí.

Více informací >>


3. Organizační dovednosti pro řízení zakázek a projektů v malém a středním podnikání

Účel programu
Správné uspořádání je základním předpokladem k efektivitě. Vždyť jaký úspěch by měla firma, kde zaměstnanci pořádně neví, co dělat? Účelem tohoto programu je naučit absolventa prakticky organizovat, zavádět fungující procesy, definovat pracovní místa včetně jejich podrobného popisu a zaškolit osoby tak, aby byly schopny vykonávat definované činnosti.

Více informací >>


4. Pokročilé studijní dovednosti pro řízení zakázek a projektů v malém a středním podnikání

Účel programu
Pokud se chceme rozvíjet, musíme být připraveni vstřebat a osvojit si nové informace. Jak se ale skutečně efektivně učit? Účelem tohoto programu je zvýšit Vaše studijní dovednosti tak, abyste byli schopni nastudovat v podstatě cokoliv.
Osvojíte si i základy toho, jak vzdělávat další osobu.

Více informací >>


5. Mezilidské vztahy při řízení zakázek a projektů v malém a středním podnikání

Účel programu
Jste obklopeni lidmi: doma, na ulici i v práci. Nejen pro Váš profesní život je tak důležité rozumět lidské povaze a pochopit příčiny určitého chování Vašich kolegů, partnerů a klientů. Účelem tohoto programu je pomoci Vám vyznat se v chování lidí a dokázat lidské jednání předvídat. Získáte schopnost rozpoznat destruktivní typy osobností
a dozvíte se, jak s nimi dále pracovat. Pracovní vypětí často doprovází stres: program Vám osvětlí, jaké jsou jeho příčiny a jak stres účinně eliminovat

Více informací >>


6. Způsoby práce manažera zakázek a projektů v malém a středním podnikání

Účel programu
Obvyklým názorem je, že se člověk musí s nějakou schopností narodit. I ti, kteří nemají určitou dovednost v krvi, se ji ale mohou naučit. Manažerství není výjimkou. Účelem tohoto programu je naučit manažera správným návykům a způsobům práce, aby byl schopen dostat z lidí, které řídí, požadované výsledky v očekávané kvalitě a čase.

Více informací >>


7. Plánování při řízení zakázek a projektů v malém a středním podnikání

Účel programu
Nápad je jen začátek. Klíčová je fáze realizace – a s tou obvykle přichází potíže. Jak vše naplánovat a zorganizovat tak, aby to dobře dopadlo? Účelem programu je seznámit Vás se všemi aspekty plánování a ukázat Vám, jak plánování převést do realizace.

Více informací >>


8. Směrnice a systémy kontroly kvality při řízení zakázek a projektů v malém a středním
podnikání


Účel programu
Dobře vypracované směrnice jsou dobrým nástrojem, který Vaší firmě pomůže zefektivnit práci. Účelem tohoto programu je naučit Vás, jak vytvořit potřebné směrnice a jak je použít.

Více informací >>


9. Manažerské dovednosti a leadership při řízení zakázek a projektů v malém a středním podnikání

Účel programu
Jako každá loď potřebuje kapitána, ani Vaše firma se neobejde bez vůdce, manažera,
který dá jejímu směřování řád a cíl. Zásady správného vedení se lze naučit. Ale jak na
to? Účelem tohoto programu je naučit Vás, jak správně vést lidi. Ukážeme Vám, jak
pracovat s týmem a dokázat, aby skupina byla co nejefektivnější.

Více informací >>


10. Ekonomika a finanční gramotnost při řízení zakázek a projektů v malém a středním podnikání

Účel programu
Dokonalé porozumění základům ekonomiky a výborná finanční gramotnost jsou
pro vedoucí pracovníky nezbytností. Veškeré případné mezery ve znalostech
doženete právě s tímto kurzem. Účelem tohoto programu je dát Vám dostatečné
porozumění finančním záležitostem a jistotu v tom, jak s financemi pracovat při
realizaci projektů a zakázek.

Více informací >>


11. Ekologické aspekty a životní prostředí při řízení zakázek a projektů v malém a středním podnikání

Účel programu
Nemusíme abstraktně mluvit o tom, že jen na nás záleží, jak se nám na planetě bude žít. Naše podnikání možná nemusí mít vliv na celou Zemi, může ale ovlivnit právě naše blízké okolí. Účelem tohoto programu je poskytnout Vám potřebné znalosti k tomu, abyste zvýšili svou úroveň zodpovědnosti za svoje okolí včetně životního prostředí při realizaci zakázek a projektů.

Více informací >>


12. Efektivní využívání informačních a komunikačních technologií pro řízení zakázek a projektů v malém a středním podnikání

Účel programu
Počítače hýbou společností. A má to své opodstatnění – informační a komunikační technologie (ICT) jsou skutečně velmi efektivní a spolehlivé nástroje, které nesmírně usnadní a zorganizují práci. Vykonání některých úkolů je dnes již bez počítačů nemyslitelné. Práce s počítači proto právem patří k nezbytným dovednostem každého manažera či vedoucího pracovníka.
Účelem tohoto programu je poskytnout Vám nezbytné znalosti a dovednosti k tomu, abyste díky používání informačních a komunikačních technologií zvýšili Vaši výkonnost. Už nedovolíte, aby Vám užívání počítačů ubíralo čas, místo aby ho šetřilo. Naučíte se zásady, díky kterým bude používání ICT skutečně efektivní. Ovládnete je a ony se stanou Vaším spolehlivým nástrojem.

Více informací >>


13. Moderní nástroje pro řízení zakázek a projektů v malém a středním podnikání

Účel programu
Řízení zakázek a projektů s sebou nese celou řadu komplikací, problémů a překážek.
Existují ale pomocníci, kteří dokážou práci výrazně ulehčit. Účelem tohoto programu je poskytnout Vám takové nástroje, pomocí kterých budete moci lépe a efektivněji řídit projekty, zakázky nebo celé firmy.

Více informací >>LETÁK KE STAŽENÍ NALEZNETEZDE