Program 13: Moderní nástroje pro řízení
 
 
Tento program je určen pro ředitele, manažery na jakékoli úrovni a majitele firem, kteří se chtějí naučit znát a používat nástroje pro řízení projektů, zakázek a firem.
 
Řízení zakázek a projektů s sebou nese celou řadu komplikací, problémů a překážek. Existují ale pomocníci, kteří dokážou práci výrazně ulehčit. Jedná se o celou řadu nástrojů, správnou strategií počínaje a měřením výkonu konče. I takové zdánlivě jasné maličkosti, jako dovednost dát správně příkaz, mohou úspěchu firmy výrazně napomoci.
 
Účelem tohoto programu je poskytnout Vám takové nástroje, pomocí kterých budete moci lépe a efektivněji řídit projekty, zakázky nebo celé firmy.
 
Obsahem programu je kurz a praxe. V kurzu si osvojíte jednotlivé nástroje a v průběhu praxe se je naučíte používat přímo ve své firmě nebo v reálném pracovním prostředí.
 
Výsledek programu: budete rozumět nástrojům managementu a řízení projektů, a zvládnete je použít v praxi.
 
Předpokládaná délka programu: cca 10 dní a přibližně 1 měsíc praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání
 
Cena programu: Na vyžádání
 
 

 

Podrobnější popis částí programu:


Moderní nástroje pro řízení
Pod pojmem ,,nástroje“ si člověk většinou vybaví kladivo nebo počítač. V tomto kurzu si ale osvojíte netechnické nástroje, které Vám výrazně pomohou s vedením i běžným provozem firmy. Naučíte se určit dobrou strategii, zvládnete celou škálu manažerských rozhodnutí a budete vědět, kdy máte mít příkaz za vykonaný. Budete tedy ovládat praktické nástroje, které používají manažeři na řízení lidí, zakázek, vedení projektů, ale i na vytvoření lepšího přehledu a systému práce, nebo na získání větší kontroly nad děním ve firmě nebo v průběhu realizace projektů. Kurz obsahuje popis 12 nástrojů včetně příkladů použití. (poznámka – obsahem NEJSOU „nástroje“ typu počítač, mobilní telefon, kalkulačka, ani zde nejsou zahrnuty softwarové  nástroje – které jsou do určité míry součástí Programu 12).
Předpokládaná délka kurzu: cca 10 dní


Praxe programu Moderní nástroje pro řízení zakázek a projektů
Hubbardova akademie si zakládá na tom, že absolventi jejích kurzů SKUTEČNĚ umí nové znalosti použít. Proto pro Vás připravila praxi, která na kurzy pevně navazuje. Jejím obsahem je praktické provádění činností, při kterých používáte právě ty znalosti, které jste si v jednotlivých kurzech osvojili. Jak to celé probíhá? Dostanete konkrétní úkoly a poté přijdete do firmy, kde pracujete (je možné Vám vhodnou organizaci na dob nezbytně nutnou zprostředkovat). Při svých běžných pracovních činnostech provádíte přidělené úkoly, při kterých prakticky používáte informace a metody z absolvovaných kurzů. Školitelům o svém postupu předáváte zprávy: lektor je Vám připraven pomoci kdykoli se setkáte s překážkou nebo se Vám prostě nebude dařit. Díky tomu vše úspěšně dokončíte a ověříte si, že nové postupy skutečně ovládáte a dokážete informace i metody opravdu použít v reálném pracovním prostředí.
Předpokládaná délka praxe: cca 1 měsíc praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání


LETÁK KE STAŽENÍ NALEZNETE ZDE