Program 01: Kurz základů řízení zakázek a projektů
 
Tento kurz je určen pro manažery, kteří realizují zakázky a menší projekty sami, případně pomocí dodavatelů. Program je však připraven i pro vedoucí pracovníky na jakékoli úrovni, kteří se chtějí naučit nezbytné základy pro řízení jakýchkoli projektů, zakázek nebo firemních procesů.
 
Podnikání je dennodenní starost o výsledky. Je nutné sjednat zakázky, hledět na náklady, hlídat dodavatele, komunikovat se zaměstnanci i klienty, vše pohlídat, zkontrolovat a vyřídit. A nejen to: jako manažer či vedoucí pracovník na to většinou nejste sami. Úkoly jsou vyřizovány prostřednictvím podřízených. Jak tedy vše sladit a zorganizovat, aby společnost prosperovala? Jak správně komunikovat, aby si všechny strany rozuměly a Vám se podařilo prosadit Vaše návrhy? Jak zajistit, aby zaměstnanci skutečně dělali, co se jim určí? Na tyto a mnohé jiné problémy přináší řešení tento program.
 
Obsahem programu je 12 na sebe navazujících kurzů, ve kterých jsou nejdůležitější informace a praktické dovednosti, které manažer potřebuje na to, aby úspěšně zrealizoval zakázku nebo menší projekt. Na závěr absolvujete praxi, během které se pod dohledem odborníků akademie naučíte získané vědomosti a dovednosti používat přímo ve své práci.
 
A jaké znalosti a dovednosti díky tomuto programu získáte? Osvojíte si základy osobní i písemné komunikace ve firmě. Naučíte se rozpoznat a definovat kvalitní výsledek práce. Budete mít povědomí o hlavních zásadách týkajících se ekonomiky při řízení zakázek. Dokážete překonat překážky při studiu a získáte dovednost dotahovat věci do konce. Pochopíte zásady mezilidských vztahů a porozumíte zodpovědnosti jak v obecné rovině, tak pro oblast řízení zakázek a projektů. Naučíte se, jak používat nejdůležitější nástroje a pomůcky pro práci. Budete umět řádně připravit zakázku nebo projekt a zvládnete si poradit s většími úkoly. Už pro Vás nebude potíž řešit různé problémy, které nastávají při realizaci.
 
Výsledek programu: budete znát nejpodstatnější informace k řízení projektů a zakázek a zvládnete je použít v praxi.
 
Předpokládaná délka programu: cca 13 dní a cca 2-3 měsíce praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání
 
Cena programu: Na vyžádání
 

 


Podrobnější popis částí programu:


 
Základní principy řízení a jejich příprava
Každý začátek projektu je krokem do neznáma. My Vás ale seznámíme se základy, díky nimž už budete vědět jak na věc a hned na startu získáte náskok před tápající konkurencí. Zjistíte, jaké kroky musíte udělat na samotném začátku jakéhokoli projektu nebo zakázky. Co všechno si máte zjistit a ujasnit než začnete? Jaké informace musíte vzít v potaz a co musíte vyřešit, aby realizace proběhla hladce? Osvojíte si ty nejdůležitější principy a pravidla, která jsou platná pro jakýkoli typ zakázky či projektu. Při jejich realizaci se jimi stále budete řídit a díky jejich obecné platnosti pro Vás budou návodem i do budoucna.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den
 
 
Jak udržet kontrolu nad projekty
Někteří lidé mají problém kontrolovat sami sebe. Ale i spořádaná manažerská mysl může narazit na problém, pokud realizace projektu závisí na jiných osobách. Jak vše sladit, aby věci proběhly bez problému? Po absolvování kurzu pochopíte, jak udržet svou práci pod kontrolou a jak zakázky nebo projekty řídit tak, aby byly dokončeny efektivně. Seznámíme Vás s jednotlivými fázemi, kterými každá zakázka, úkol nebo proces prochází. Ovládnete také pravidla efektivní práce a komunikace. Díky tomu si zvýšíte svou schopnost pracovat efektivně a dotahovat věci do konce.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den
 
 
Orientace na výsledky
Pokud někam jedeme autem, obvykle máme daný směr a cíl. Je zajímavé, kolik firem na toto základní pravidlo zapomíná. Vaše společnost už mezi ně patřit nebude. Získáte důležité informace o tom, jak správně definovat požadovaný výsledek projektu, procesu nebo zakázky. Naučíte se, jaký je rozdíl mezi činnostmi a výsledkem, budete schopni s jistotou rozpoznat, zda bylo u daného projektu nebo zakázky dosaženo požadovaného výsledku, nebo se nachází ve fázi rozpracování. Po dokončení kurzu již sami lehce zvládnete navrhnout nadřízenému konkrétní výsledek přiděleného projektu nebo zakázky.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den
 
 
Jak převést plány do reality
Nápad je první věc. Jenže i ta nejgeniálnější myšlenka zůstane jen na papíře, pokud se jí nechopí někdo, kdo by ji převedl do reality. Vy se naučíte metody a pracovní postupy, jak větší úkoly nebo projekty rozdělit na menší a proveditelné části. Součástí tohoto kurzu budou také cvičení a příklady, na kterých si prakticky vyzkoušíte, jak správně definovat dílčí úkoly, jak je logicky seřadit a co všechno musíte udělat před tím, než budete konkrétní postupy vymýšlet. Uvidíte ukázky toho, jak dávat zpětnou vazbu o splnění jednotlivých úkolů zadavateli nebo nadřízenému, a jak si vést přehlednou evidenci toho, co je a co není hotovo.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den
 
  
Zodpovědnosti manažera
Zodpovědnost není sprosté slovo a není třeba se jí vyhýbat. Naopak, pro úspěch firmy je vždy nutné najít zaměstnance, kteří se zodpovědnosti nebojí a beze strachu se chopí svěřených úkolů. Na kurzu porozumíte, co to vlastně zodpovědnost je a jak ji chápat. Dále se dozvíte, jak se člověk stává nezodpovědným a co se dá udělat proto, aby svoji úroveň zodpovědnosti zvýšil. A poznáte, jaké konkrétní zodpovědnosti máte při řízení projektů a zakázek právě Vy jako manažer.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den
 
 
Nástroje a pomůcky
Existuje celá řada drobných pomocníků, které řízení zakázek a projektů značně usnadňují – mnoho lidí si však neuvědomuje jejich potenciál. Vy získáte rady, jak s podobnými účinnými nástroji zacházet. Kurz obsahuje základní nástroje a pomůcky, které využijete při řízení zakázek a procesů, včetně systémů ukládání a archivace dokumentů. Dostanete plný přehled o tom, co je třeba ukládat a archivovat, jaké pomůcky a nástroje používat, abyste měli stále dobrý přehled o své práci a abyste měli při řízení zakázek a projektů dobrý systém. Po absolvování kurzu budete schopni provádět vhodný reporting z různých typů zakázek či úkolů.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den


Základní studijní dovednosti
Studium nekončí s dosaženým nejvyšším vzděláním. Úspěšný člověk ví, že je nezbytné učit se celý život. Jak ale bojovat s překážkami, které naše studium brzdí? Tento kurz Vás seznámí s typy bariér, které se vyskytují při studiu a vysvětlí Vám, jak se tyto bariéry projevují fyziologicky. Naučíte se, jak podobným překážkám předcházet a co byste měli dělat, když nastanou. Budete také vědět, jaká je největší překážka v tom naučit se něčemu novému.
Předpokládaná délka kurzu: 1,5 dne
 
  
Komunikace a komunikační systém
Komunikace je mocný nástroj – kdo ho ovládne, získá pro sebe velkou výhodu a schopnost ovlivňovat dění i vztahy okolo sebe. Obsahem kurzu jsou všechny pravidla, části a zákonitosti ústní komunikace i písemné komunikace. Díky tomu porozumíte zákonitostem v komunikaci a budete vědět, jaké formy nebo způsoby komunikace použít při své práci tak, abyste byli schopni se svým okolím komunikovat správně a efektivně.
Předpokládaná délka kurzu: 1,5 dne
  
 
Jak řešit situace
Žádný správný manažer se při realizaci projektu nevzdá po setkání s první překážkou. Ale i zkušeným matadorům se hodí rady, jak problémy při uskutečňování zakázek řešit. Obsahem kurzu je popis struktury všech typů problémů včetně toho, jak přistupovat k jejich řešení. Naučíte se, jaké typy situací a překážek se nejčastěji vyskytují, když někdo realizuje zakázku nebo projekt. Získáte osvědčené návody, jak tyto situace překonat nebo se jich vyvarovat. Dále se naučíte nejdůležitější zásady, které je třeba dodržovat při řešení problémů a překážek.  Absolvováním tohoto kurzu získáte větší „tah na bránu“ a vyšší míru zodpovědnosti při plnění úkolů týkajících se projektů a zakázek.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den 
 
 
Efektivní orientace
Občas se každý dostane do situace, kde musí řešit problematiku, na kterou není odborník. Nyní už se takové situace nemusíte bát. Díky kurzu budete vědět, jak řešit stav, kdy sice na problematiku nejste odborníci, ale musíte pochopit alespoň základní její zákonitosti a pravidla, abyste mohli zakázku anebo projekt zrealizovat. Obvykle takové situace končí konstatováním „já těmto věcem nerozumím“, což znemožňuje dále v realizaci projektu pokračovat. Vy se naučíte rychle si doplnit potřebné znalosti v oblasti nebo oboru, kterému jste dosud příliš nerozuměli, pochopit jeho klíčové principy a zákonitosti, vybrat si k tomu ty správné zdroje a rozpoznat podstatné informace od nepodstatných.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den
 
 
Způsoby jednání a vztahy s okolím
Lidské vztahy nás provází doma i na pracovišti – a právě tam určují, zda se nám bude do práce chodit radostně, nebo s očekáváním problémů a stresu. Kurz Vás seznámí se základy mezilidských vztahů – chování, emoce a projevy. Naučíte se rychle proniknout do firemní kultury tak, abyste byli více akceptováni než odmítáni. Absolvováním kurzu získáte lepší orientaci v chování lidí a budete vědět, co se očekává, co se akceptuje a co nikoli. Dále byste měli být schopni sami určit, jak se chovat tak, abyste nebyli většinou svého okolí odmítáni, ale naopak s radostí přijímáni.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den
 
 
Ekonomika a zásady hospodárnosti
Všichni už jsme slyšeli, že peníze hýbou světem. V mnohém je tento výrok pravdivý – a přesto jsou lidé, kteří nemají ani základy ekonomické a finanční gramotnosti. Obsahem kurzu je seznámit Vás s nejzákladnějšími principy ekonomiky a naučit Vás systému nákupů a schvalování výdajů. Kromě získání povědomí o tom, že ekonomická stránka projektu MÁ co do činění s manažerem projektu, budete schopni také dodržovat základní požadavky na ekonomiku zakázky či projektu a hlídat si ji tak, aby se zakázka či projekt nestal neekonomickým.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den
 
 
Praxe programu Základy řízení zakázek a projektů
Hubbardova akademie si zakládá na tom, že absolventi jejích kurzů SKUTEČNĚ umí nové znalosti použít. Proto pro Vás připravila praxi, která na kurzy pevně navazuje. Jejím obsahem je praktické provádění činností, při kterých používáte právě ty znalosti, které jste si v jednotlivých kurzech osvojili. Jak to celé probíhá? Dostanete konkrétní úkoly a poté přijdete do firmy, kde pracujete (je možné Vám vhodnou organizaci na dob nezbytně nutnou zprostředkovat). Při svých běžných pracovních činnostech provádíte přidělené úkoly, při kterých prakticky používáte informace a metody z absolvovaných kurzů. Školitelům o svém postupu předáváte zprávy: lektor je Vám připraven pomoci kdykoli se setkáte s překážkou nebo se Vám prostě nebude dařit. Díky tomu vše úspěšně dokončíte a ověříte si, že nové postupy skutečně ovládáte a dokážete informace i metody opravdu použít v reálném pracovním prostředí.
Předpokládaná délka praxe: cca 2-3 měsíce praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání.LETÁK KE STAŽENÍ NALEZNETE ZDE