Program 07: Moderní plánování
 
 
Tento program je určen pro manažery na jakékoli úrovni, kteří se chtějí naučit metodám a nástrojům plánování a tomu, jak je převést do následné realizace.
 
Znáte to. Vymysleli jste něco, co tady ještě nebylo a mohlo by to mít velký úspěch. Jenže nápad je jen začátek. Klíčová je fáze realizace – a s tou obvykle přichází potíže. Jak vše naplánovat a zorganizovat tak, aby to dobře dopadlo? Jaké vytyčit cíle? Jak sladit termíny? Tento program na Vaše otázky odpoví a ukáže Vám, jak moderně plánovat tak, abyste svůj projekt dovedli do úspěšného konce.
 
Účelem programu je seznámit Vás se všemi nástroji, částmi a metodami plánování a ukázat Vám, jak plánování převést do realizace.
 
Obsahem programu je pět na sebe navazujících kurzů a praxe. V jednotlivých kurzech se naučíte, jak definovat dlouhodobé cíle a jak určit střednědobé a krátkodobé plány. Poradíme Vám, jak tyto plány rozpracovat do proveditelných kroků, které bude možné na každodenní bázi realizovat. Osvětlíme způsoby, jak dělat důslednou kontrolu provedených kroků. Osvojíte si schopnost správně vypracovat strategii tak, aby podle ní skutečně bylo množné dosáhnout Vašich cílů, aniž by bylo potřebné ji často měnit. Dozvíte se, jaké informace jsou pro Vaše plánování důležité a jak byste je měli vyhodnocovat.  Skvělou pomůckou při plánovaní je harmonogram – Vy se s námi naučíte, jak tohoto nástroje využít a jak jej sestavit.
 
Výsledek programu: budete umět vytvořit cíle, plány a ostatní související prvky moderního plánování, které dobře využijete ve Vaší každodenní praxi.
 
Předpokládaná délka programu: cca 10 dní a přibližně 2 měsíce praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání
 
Cena programu: Na vyžádání
 
 

 

Podrobnější popis částí programu:


Komponenty moderního plánování
Pojem ,,plánování“ má pro mnoho lidí negativní zabarvení. Moderní plánování se však od doby před rokem 1989 naprosto liší - umět dobře plánovat je výbornou, v profesním životě neocenitelnou dovedností. Kurz Vás naučí všech 10 částí škály plánování a prakticky předvede, jak se definují cíle. Všechny části se naučíte používat díky příkladům a četným cvičením. V kurzu se dále naučíte z čeho vycházet, když chcete definovat krátkodobé plány a jaké informace musíte brát v potaz, aby Vaše plánování bylo stále aktuální.
Předpokládaná délka kurzu: 2 dny
 
 
Programy a jejich využití
Mnoho firem zbytečně ztrácí výkon, když správně nerozdělí úkoly. Všichni dělají všechno a ve skutečnosti se kvalita i množství odvedené práce snižuje. Poznáváte v tom vlastní společnost? Pokud ano, nebo pokud chcete praxi rozdělování úkolů jen zlepšit, je tento kurz právě pro Vás. Dáme Vám návod na to, jak své plány rozpracovat do proveditelných kroků, které můžete někomu přidělit. Získáte užitečné tipy, zásady a rady, kterými je dobré se řídit, když chcete zadávat úkoly jednotlivým zaměstnancům. Díky tomu budete vědět, jak udržet kontrolu nad prováděním jakýchkoli Vašich plánů.
Předpokládaná délka kurzu: 2 dny
 

Jak správně určit strategii
Kdo by chtěl v podnikání a při realizaci projektů tápat? Vždy se bude více dařit těm, kteří mají jasný směr, vytyčené cíle a ví, jak na to. Chcete patřit mezi ně? Tento kurz Vás naučí, co je to strategie a jaký je rozdíl mezi strategií a taktikou. Budete vědět, co vypracování strategie předchází. Dokážete strategii vytvořit a osvojíte si způsoby, jak kontrolovat její účinnost a správnost. A nezůstanete jen u teorie – vytváření strategie si prakticky natrénujete při cvičení.
Předpokládaná délka kurzu: 2 dny
 
 
Jak provádět analýzy
Ať už se podnikání daří, nebo se objevují problémy, je dobré vědět, jak analyzovat. Dobře provedená analýza je nezbytný nástroj, který odhalí silné i slabé stránky společnosti. Ukazuje, co je třeba změnit, co rozvinout a na jaké potíže je nutné se zaměřit. Kurz Vám představí různé typy analýz a základní principy a předpoklady pro správné provedení analýzy. Ukáže Vám postupy, jak analýzu provést. Správné provedení analýzy si pak vyzkoušíte při praktickém nácviku.  
Předpokládaná délka kurzu: 3 dny


Harmonogramy a jejich použití
Co byste řekli na to, kdyby měl ve Vaší firmě působit skvělý pomocník, kterému ovšem nemusíte dávat ani korunu platu? Takovou ryze praktickou a velmi účinnou pomocí je harmonogram. Každý zaměstnanec bude díky němu vědět, jaké jsou jeho úkoly a doba na jejich splnění. Práce bude odpovídat plánům, aniž by bylo třeba posouvat termíny. Ale jak harmonogram správně sestavit? Tento kurz Vás to naučí a ukáže, jak jsou harmonogramy provázány s celkovým plánováním.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den


Praxe programu Plánování při řízení zakázek a projektů
Hubbardova akademie si zakládá na tom, že absolventi jejích kurzů SKUTEČNĚ umí nové znalosti použít. Proto pro Vás připravila praxi, která na kurzy pevně navazuje. Jejím obsahem je praktické provádění činností, při kterých používáte právě ty znalosti, které jste si v jednotlivých kurzech osvojili. Jak to celé probíhá? Dostanete konkrétní úkoly a poté přijdete do firmy, kde pracujete (je možné Vám vhodnou organizaci na dob nezbytně nutnou zprostředkovat). Při svých běžných pracovních činnostech provádíte přidělené úkoly, při kterých prakticky používáte informace a metody z absolvovaných kurzů. Školitelům o svém postupu předáváte zprávy: lektor je Vám připraven pomoci kdykoli se setkáte s překážkou nebo se Vám prostě nebude dařit. Díky tomu vše úspěšně dokončíte a ověříte si, že nové postupy skutečně ovládáte a dokážete informace i metody opravdu použít v reálném pracovním prostředí.
Předpokládaná délka praxe: cca 2 měsíce praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání
 

LETÁK KE STAŽENÍ NALEZNETE ZDE