Orientace na výsledky
Pokud někam jedeme autem, obvykle máme daný směr a cíl. Je zajímavé, kolik firem na toto základní pravidlo zapomíná. Vaše společnost už mezi ně patřit nebude. Získáte důležité informace o tom, jak správně definovat požadovaný výsledek projektu, procesu nebo zakázky. Naučíte se, jaký je rozdíl mezi činnostmi a výsledkem, budete schopni s jistotou rozpoznat, zda bylo u daného projektu nebo zakázky dosaženo požadovaného výsledku, nebo se nachází ve fázi rozpracování. Po dokončení kurzu již sami lehce zvládnete navrhnout nadřízenému konkrétní výsledek přiděleného projektu nebo zakázky.
Předpokládaná délka kurzu: 1 den