Program 03: Organizační dovednosti
 
 
Účelem tohoto programu je naučit absolventa prakticky organizovat, zavádět fungující procesy, definovat pracovní místa včetně jejich podrobného popisu a zaškolit osoby tak, aby byly schopny vykonávat definované činnosti.
 
Správné uspořádání je základním předpokladem k efektivitě. Vždyť jaký úspěch by měla firma, kde zaměstnanci pořádně neví, co dělat? Kde není zjevná struktura společnosti? Naopak firma, která má jasně a dobře rozdělené role, nemusí řešit každodenní zmatky a může se soustředit jen na výkon. Proto je schopnost dobře organizovat jednou z nejdůležitějších dovedností každého manažera.
 
Obsahem programu jsou čtyři na sebe navazující kurzy a závěrečná praxe. V kurzech Vám ukážeme, jak při organizaci postupovat. Osvojíte si vzorové organizační schéma, které jen lehce upravíte dle svých potřeb a použijete pro svou firmu. Je třeba, aby Vaši zaměstnanci přesně věděli, co se od nich čeká – proto Vás naučíme, jak sestavit úplný popis pracovního místa. A doporučíme Vám postup, jak nového zaměstnance zaškolit, aby co nejdříve pochopil a správně vykonával své povinnosti. Seznámíte se také s tím, jak sestavit procesy a postupy, podle kterých se projekty a zakázky budou realizovat.
 
Výsledek programu: výrazně si zlepšíte svou schopnost organizovat, což Vám umožní zajistit úspěšné zrealizování jakéhokoli projektu nebo zakázky.
 
Předpokládaná délka programu: cca 11 dní a přibližně 1,5 měsíce praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání
 
Cena programu: Na vyžádání
 


 
 
Podrobnější popis částí programu:


Jak organizovat
Nikomu v jeho práci nepomůže, když musí tápat a pořádně neví, co dělat. Řešením takového problému je dobrá organizace společnosti. Kurz Vás krok za krokem naučí postup při organizování práce, skupiny lidí či části firmy. Navrhne Vám, jak uspořádat systém komunikace v podniku. Nic o práci nevypovídá tolik, jako samotné výsledky: proto Vám ukážeme, jak stanovit měřitelné výsledky u jakékoli funkce a jakým způsobem lze zavést sledování výkonů. Díky tomu získáte velmi použitelný návod a dovednosti týkající se organizování, které uplatníte kdekoliv. Odpadnou zmatky a všichni se budou moci soustředit na výkon.
Předpokládaná délka kurzu: 2 dny


Vzorové organizační schéma
Uspořádat firmu tak, aby vše fungovalo a v provozu ani komunikaci nic nedrhlo, není jednoduché. Proto Vám nabízíme návod na zorganizování Vašeho podniku pomocí vzorové organizační struktury, která obsahuje i popis jednotlivých funkcí. Po absolvování kurzu budete zcela připraveni k tomu, abyste do své firmy či projektu zavedli takové organizační schéma, které vystihne všechny potřebné funkce. Navržené uspořádání nebude třeba měnit a dobře poslouží k zefektivnění Vašeho podniku.
Předpokládaná délka kurzu: 3 dny


Popisy pracovních míst
Máte nového zaměstnance, nebo potřebujete, aby se Váš současný pracovník přesunul na jinou pozici? Existují postupy, které to oběma stranám usnadní. Vy díky nim získáte zaměstnance, který se co nejdříve správně pustí do vyznačených úkolů. Vašemu pracovníkovi se zase usnadní začátek, protože mu bude vše okolo nové pozice jasné. Jak takového ideálního stavu dosáhnout?  Kurz Vám ukáže, jak pro jakoukoli pozici sestavit kompletní náplň práce a co by měla všechno obsahovat. Budete umět sepsat popis jakékoli pozice a také v ní úspěšně zaškolit osobu, která tuto pozici bude zastávat.
Předpokládaná délka kurzu: 3 dny


Procesy a jejich řízení
Kurz Vás naučí, jaké typy procesů existují a jak správně definovat a popsat proces.  
Poznáte metody a formuláře podporující správné fungování procesů a dokážete podle získané metodiky zavést v podstatě jakýkoli proces.
Předpokládaná délka kurzu: 3 dny


Praxe programu Organizační dovednosti pro řízení zakázek a projektů
Hubbardova akademie si zakládá na tom, že absolventi jejích kurzů SKUTEČNĚ umí nové znalosti použít. Proto pro Vás připravila praxi, která na kurzy pevně navazuje. Jejím obsahem je praktické provádění činností, při kterých používáte právě ty znalosti, které jste si v jednotlivých kurzech osvojili. Jak to celé probíhá? Dostanete konkrétní úkoly a poté přijdete do firmy, kde pracujete (je možné Vám vhodnou organizaci na dob nezbytně nutnou zprostředkovat). Při svých běžných pracovních činnostech provádíte přidělené úkoly, při kterých prakticky používáte informace a metody z absolvovaných kurzů. Školitelům o svém postupu předáváte zprávy: lektor je Vám připraven pomoci kdykoli se setkáte s překážkou nebo se Vám prostě nebude dařit. Díky tomu vše úspěšně dokončíte a ověříte si, že nové postupy skutečně ovládáte a dokážete informace i metody opravdu použít v reálném pracovním prostředí.
Předpokládaná délka praxe: cca 1,5 měsíce praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání


LETÁK KE STAŽENÍ NALEZNETE ZDE