• Nacházíte se:
  • OPVKProjekt  'Zvyšování kvalifikace účastníků DV v dovednostech řízení zakázek, procesů a projektů malého a středního podnikání v Jihomoravském kraji s registračním číslem CZ.1.07/3.2.04/02.0057.', byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, za přispění státního rozpočtu.
Jak uspět: 13 způsobů ke zvýšení efektivity Vaší firmy


Konkurence je neúprosná a tlačí ceny níže, zákazníci jsou přelétaví, ve firmě nepanuje pevný řád, zaměstnanci neodevzdávají hotové úkoly a následkem toho všeho klesá zisk a stoupá stres. Máte podobné problémy? Trápí Vás potíže s podřízenými, s komunikací či máte pocit, že by šlo Vaši práci uspořádat efektivněji? Nabízíme Vám třináct způsobů, jejichž řešení přispějí k většímu zisku a úspěchu Vaší firmy. Nabízíme Vám třináct programů, které výrazně přispějí k tomu, že všechny potíže zvládnete překonat a ve firmě nastavíte pravidla, která budou fungovat a generovat zisk. Společnost se pak nejen stane výdělečnou, ale díky lepší atmosféře bude mít i spokojené vedení a motivované zaměstnance. A co je nejlepší? Nejen že se sami zdokonalíte v mnoha činnostech: díky vyšší efektivitě získáte i více volného času, energie a ušetřených prostředků.
 
Jaká jsou ta zázračná řešení?

Zázračná řešení neexistují. Je nutné na sobě pracovat, zdokonalovat své schopnosti a učit se i to, co je pro nás zcela nové. Třináct programů Vám umožňuje osvojení a vylepšení dovedností, které jsou spojeny s manažerstvím a realizací zakázek a projektů.  Program se vždy skládá z kurzů a praxe. Programy nemusíte absolvovat všechny – sice na sebe logicky navazují, ale jsou určeny k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji. Stačí tedy vybrat, jaké aspekty funkce vedoucího pracovníka Vám dělají potíže. Máte problém říci zaměstnanci, že nesplnil, co měl? Vaše sebevědomí i umění sdělit nepříjemné zprávy zlepší program zaměřený na komunikaci. Potřebujete přijmout nového pracovníka? Program o organizaci Vás naučí, jak zaměstnance zaškolit tak, aby se okamžitě zvládl chopit svých úkolů a odevzdávat je hotové.

K absolvování programu je nutné dokončit všechny jeho kurzy a povinnou praxi. Nejedná se o žádné přednášení teorie, vše si okamžitě vyzkoušíte při praktickém cvičení. I proto jsou uvedené délky programů přibližné – neodejdete od nás, dokud nebudete umět vše, co Vás měl program naučit. Při následné praxi využijete získané dovednosti v práci ve své firmě – a to pod dohledem a s asistencí našeho školitele. Je to záruka, že nové zkušenosti skutečně dokážete efektivně využívat a program Vám pomohl v reálném pracovním životě. 
1. Tajemství správného manažerského postupu při realizaci zakázek prozrazeno – návod krok za krokem jen pro Vás!

Program 01: Základy řízení zakázek a projektů

Chystáte se založit vlastní podnik? Nebo již jako vedoucí pracovník působíte, ale chtěli byste obecně zlepšit své manažerské schopnosti? Program nabízí sérii kurzů zaměřených na základy řízení zakázek a projektů. Zlepšíte si Vaši komunikaci a uvidíte, jaké výhody společnosti přinese systém odměňování dle výsledků. Studium už pro Vás nebude překážkou a mimo jiné se dozvíte, jak nad projektem udržet kontrolu po celou dobu jeho realizace. Jak při realizaci zakázek a při cestě k dovednostem pravého manažera nic neopomenout, se dozvíte ZDE.
Délka programu: 12 kurzů (cca 13 dní) a praxe (cca 2-3 měsíce)
  
 

2. Proč Vám zlepšení komunikace pomůže dosáhnout kvalitnějších výsledků?

Program 02: Komunikační dovednosti pro řízení zakázek a projektů

Komunikace je nástroj. Pokud ho uchopíte správně, získáte silnou zbraň a výhodu najednou. Díky programu se zlepšíte v naslouchání, dokážete komunikaci ovládnout a používat jako prostředek každodenní práce. Zvládnete překonat trému a zábrany z komunikace samé a z promluvy před větším počtem lidí. Vše si sami vyzkoušíte v mnoha praktických cvičeních. Jakým způsobem Vás zasvětíme do tajů komunikace, se dozvíte ZDE.
Délka programu: 2 kurzy (cca 9 dní) a praxe (cca 1 měsíc)
 


3. Kudy Vaší firmě utíkají peníze, když nemá správnou organizaci?

Program 03: Organizační dovednosti pro řízení zakázek a projektů

Pokud všichni dělají všechno, nikdo nedělá nic. Až příliš mnoho podniků to zažívá jako každodenní realitu. Vy se ale můžete odlišit a osvojit si pravidla, která pomohou Vaši společnost lépe uspořádat a zefektivnit. Dozvíte se, jak správně organizovat, osvojíte si praktické organizační schéma pro každou firmu. Naučíte se, jak stanovit měřítka výkonu a pochopíte, jak se promítají do chodu a odměňování společnosti. Už nebudete dále tápat ohledně popisu pracovních míst a zaškolení nových zaměstnanců pro Vás bude hračkou.  Vše si sami vyzkoušíte v praktických cvičeních. Jak jsme zorganizovali program zaměřený na organizaci, se dozvíte ZDE.
Délka programu: 4 kurzy (cca 11 dní) a praxe (cca 1,5 měsíce)
 4. Proč Vašemu studiu a rozvoji brání překážky a jak je odstranit?

Program 04: Pokročilé studijní dovednosti

Učíme se celý život – vždy musíme být připraveni nastudovat a pochopit nové směrnice, další pokyny od vedení firmy nebo komplikovaný zákon, který se dotýká oblasti našeho podnikání. Studium znepříjemňují nejrůznější překážky, ať jde o nesoustředěnost či problémy s pochopením látky. Ale proč kvůli těmto bariérám ztrácet čas a energii? Kurz Vám vysvětlí, jaké překážky Vám brání v efektivním studiu. Naučíte se jak tyto překážky odstranit, díky čemuž budete schopni nastudovat takřka vše. Vaše studijní výsledky tak budou výrazně lepší. Osvojíte si také základy potřebné k výuce jiné osoby. Jak se naučíte učit, se dozvíte ZDE.
Délka programu: 1 kurz (cca 4 dny) a praxe (cca 14 dní)5. Varování: na co si dát jako manažer pozor v oblasti lidských vztahů a emocí?

Program 05: Mezilidské vztahy při řízení zakázek a projektů

Pracovníci nejsou naprogramovatelné stroje. Jde o lidské bytosti s různými emocemi a náladami. A komplikované povahy mohou v kolektivu způsobit nejednu nesnáz. Vy díky kurzu pochopíte podstatu lidských emocí a stavů a zvládnete je rozpoznat v praxi. Díky tomu budete umět řešit situace daleko lépe než dosud. Pochopíte lidské vztahy a problémy, čehož budeme moci často využít. Dostanete od nás návod, jak pracovat s lidmi různé povahy a jak rozpoznat problematické osoby. Díky tomu bude v jednání s ostatními daleko jistější a budete vědět, na které struny zahrát, aby Vaše jednání proběhla hladce. Vše si vyzkoušíte na praktických cvičeních. Jak se zorientovat v džungli lidských emocí, se dozvíte ZDE.
Délka programu: 2 kurzy (cca 8 dní) a praxe (cca 1 měsíc)
 


6. Tip: jak může dobře vedená porada podtrhnout Vaše manažerské schopnosti?

Program 06: Způsoby práce manažera zakázek a projektů

Rozdávat příkazy a zadávat úkoly umí každý. Ale zadávat příkazy a úkoly dobře, je umění. Jedině tak budou zaměstnanci schopni své úlohy dokončit a odevzdat hotové, aniž by byli ztrhaní, nebo naopak nevytížení. My Vás tomuto umění naučíme. Budete vědět, jak správně rozdělit úkoly, abyste dostali práci vždy dokončenou. Zvládnete i dobře a cíleně vést porady, což zefektivní firmu a posílá Váš obraz vedoucího pracovníka. Uvědomíte si, co vše obnáší funkce manažera a bude pro Vás lehčí najít tu správnou motivaci pro zaměstnance. Vše si vyzkoušíte v sérii cvičení. Jak docílit toho, aby zaměstnanci odevzdávali své úkoly hotové, se dozvíte ZDE.
Délka programu: 4 kurzy (cca 4 dny) a praxe (cca 1,5 měsíce)
 


7. Jak získat zadarmo fantastické a praktické pomocníky pro každý pracovní den?

Program 07: Plánování při řízení zakázek a projektů

Každý vedoucí pracovník ví, že je třeba se dívat dopředu a počítat s množstvím různých eventualit. K takovému zodpovědnému přístupu patří i plánování. Ukážeme Vám, jak si při tak důležité činnosti pomoci drobnými triky, které Vám vše usnadní. A hlavně Vám ušetří peníze a čas. Osvojíte si zásady moderního plánování. Pochopíte výhodu tvorby programů pro malé a střední firmy. Budete umět vytvořit dobrý harmonogram – možná Vás překvapí, jak tento bezplatný nástroj Vaší firmě pomůže. Budete umět analyzovat silné a slabší stránky Vaší společnosti i jednotlivých zakázek Vše si vyzkoušíte při praktických cvičeních. Jak díky plánování předejdete při realizaci projektů spoustě potíží, se dozvíte ZDE.
Délka programu:  5 kurzů (cca 10 dní) a praxe (cca 2 měsíce)
 


8. Proč je pro Vaši firmu nezbytné umět poznat opravdovou kvalitu?

Program 08: Směrnice a systémy kontroly kvality při řízení zakázek a projektů

Jak poznat, že Vaše firma skutečně funguje a její zakázky jsou realizovány kvalitně? Jedním z nástrojů, které většina firem podceňuje, jsou dobré směrnice. Neudělejte stejnou chybu. Správně vypracované směrnice totiž dají firmě i tvorbě zakázek řád a odhalí, kde něco schází do požadované kvality. U nás se naučíte, jak takové směrnice vytvořit. A samozřejmě budete znát návody, jak je uvést do praxe. Vše si vyzkoušíte v sérii praktických cvičení. Jak pro Vaši firmu vytvořit ty správné systémy a směrnice, se dozvíte ZDE.
Délka programu: 2 kurzy (cca 3 dny) a praxe (cca 1 měsíc)
 


9. Jak z mixu lidských osobností udělat jeden dobrý pracovní tým?

Program 09: Manažerské dovednosti a leadership při řízení zakázek a projektů

Běžný zaměstnanec přijde do práce a vykoná svůj díl úkolů, za který nese odpovědnost. Pozice vedoucího pracovníka je jiná, složitější. Nese odpovědnost za celý projekt, přičemž musí mít přehled o všech jeho aspektech. Musí vést tým, který je mnohdy složený z mixu navzájem nesourodých osobností. Je tedy nezbytné, aby uměl jednat s lidmi a dobře se orientoval v problémech a jejich řešeních. My Vám vlastnosti správného vůdce přiblížíme a pomůžeme Vám si je osvojit. Zapracujeme s Vámi na tom, co Vám dělá potíže, abyste svou roli plně zvládali. Díky tomu se dokážete vyvarovat neefektivity a naopak navýšíte produktivitu. Ač to není lehké, budete umět pracovat v týmu a lidi jako tým vést. Vše si samozřejmě vyzkoušíte při mnoha praktických cvičeních. Jak sníží riziko plynoucí z týmové práce, se dozvíte ZDE.
Délka programu: 3 kurzy (cca 10 dní) a praxe (cca 1,5 měsíce)
 


10. Statistika nuda je? Na to má příliš cenné a drahé údaje!

Program 10: Ekonomika a finanční gramotnost

Bez porozumění základům ekonomiky nelze podnikat. Neškodí si tedy hlavní zásady zopakovat a poté jít více do hloubky. Pokud začnete dobře finančně plánovat, můžete být mile překvapeni následnými úsporami. Na kurzu porozumíte základním a nezbytným aspektům ekonomiky, peněz a finanční gramotnosti. Zjistíte, jaké výhody Vaší firmě přinese dobré vedení statistik a správné finanční plánování. Vše si vyzkoušíte ve formě praktických cvičení. Jak z nezáživné statistiky vytěžit maximum výhod, se dozvíte ZDE.
Délka programu: 1 kurz (cca 7 dní) a praxe (cca 1 měsíc)
 


11. Jak se vyhnout pokutám za poškozování životního prostředí?

Program 11: Ekologické aspekty a životní prostředí při řízení zakázek a projektů

Stále více a více firem chápe, že má jejich podnikání dopady na životní prostředí. Za svou činnost přebírá zodpovědnost a přijímá nejrůznější opatření na ochranu svého okolí. Obojí je často sledované médii a velmi kladně hodnoceno veřejností, Vaše firma by tedy neměla zůstat pozadu. Některé aspekty ochrany životního prostředí ale nejsou jen otázkou postoje. Mnohá opatření jsou vyžadována zákonem a při jejich porušení jsou vymáhány vysoké pokuty. Jak se jim vyhnout? Na kurzu se seznámíte se zákony, normami a pravidly, kterými jsou upraveny aspekty ochrany životního prostředí. Jak ošetřit dopady podnikání na Vaše okolí, se dozvíte ZDE.
Délka: 1 kurz (cca 3 dny)
 


12. Tip: jak zamezit tomu, abyste skrze užívání počítačů ztráceli čas a peníze?

Program 12: Efektivní využívání informačních a komunikačních technologií pro řízení zakázek a projektů

Je obtížné si představit, že by ve světě plném informačních technologií dokázaly firmy fungovat bez počítačů. Podobné technologie jsou při správném používání neocenitelnými pomocníky. Naučíme Vás, jak počítače a přidružené ICT technologie používat jako efektivní pracovní nástroje při organizaci a řízení projektů. Počítače a programy Vaše firma pořídila, aby jí šetřily prostředky a pomohly s organizací a administrativou. Jste si jisti, že s nimi zaměstnanci pracují efektivně a neztrácí na počítačích naopak čas? Jak udělat takovým ztrátám přítrž, se dozvíte ZDE.
Délka: 1 kurz (cca 7 dní)13. Levná posila Vašeho týmu: 12 nástrojů, které již máte, ale zatím plně nevyužíváte k lepší realizaci projektů

Program 13: Vzdělávací program Moderní nástroje pro řízení zakázek a projektů
Nástroji nejsou jen počítače, kalkulačky a tiskárny, do kterých musíte investovat peníze. S vhodnou úpravou se skvělými pomocníky stanou věci, které již dávno děláte. Jak tedy plně využít jejich potenciálu? Uvidíte, jakou změnu přinese Vaší firmě správně formulovaný příkaz. Vaše firma bude mít daleko jasnější směřování k zisku, pokud se dobře zadá strategie. Vašemu přehledu nad společností pomohou různé nástroje ke sledování výkonnosti. Díky nim poznáte, kde se zbytečně ztrácí peníze a kde je třeba přidat plyn.  Díky kurzu si tedy osvojíte řadu postupů a nástrojů, které pomohou s lepším přehledem, kontrolou a efektivnějším systémem práce v rámci firmy. Jak dát věcem, které běžně děláte, roli daleko účinnějších pomocníků, se dozvíte ZDE.
Délka: 1 kurz (cca 10 dní) a praxe (cca 1 měsíc)