Program 05: Mezilidské vztahy

 
Tento program je určen pro manažery na jakékoli úrovni, kteří se chtějí více vyznat v lidech, v jejich chování a více se bránit tlaku a stresu.

 
Jste obklopeni lidmi: doma, na ulici i v práci. Nejen pro Váš profesní život je tak důležité rozumět lidské povaze a pochopit příčiny určitého chování Vašich kolegů, partnerů a klientů.
 
Účelem tohoto programu je pomoci Vám vyznat se v chování lidí a dokázat lidské jednání předvídat. Získáte schopnost rozpoznat destruktivní typy osobností a dozvíte se, jak s nimi dále pracovat. Pracovní vypětí často doprovází stres: program Vám osvětlí, jaké jsou jeho příčiny a jak stres účinně eliminovat. 
 
Obsahem programu jsou dva na sebe navazující kurzy a následná praxe. Praxe zaručí, že se získané informace skutečně naučíte používat v reálném pracovním prostředí. Kurzy se zaměřují na popis chování člověka v různých situacích a stavech a také na způsoby, jak odhadnout další jednání lidí. Mnozí z Vás se již jistě setkali s osobou, jejíž ,,nátlakové“ chování vytvářelo prostředí, v němž nebylo snadné pracovat. Nyní se dozvíte, jak podobnou osobnost včas odhalit, jaké další vlastnosti se k ní váží a jak se vymanit z jejího vlivu.
 
Výsledek programu: porozumíte lidskému chování a dokážete jej do určité míry předvídat. Získáte schopnost bránit se různým formám nátlaku, který určité osoby vytváří.
 
Předpokládaná délka programu: 8 dní a přibližně 1 měsíc praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání
 
Cena programu: Na vyžádání
 
 

 

Podrobnější popis částí programu:


Typy a zákonitosti chování v mezilidských vztazích
V tomto kurzu si osvojíte popis jednotlivých emocí, chování a nálad. Také se naučíte rozpoznávat jednotlivé verbální i neverbální projevy v různých emočních stavech. Seznámíme Vás s ukazateli etického a neetického chování. Například při výběru nových zaměstnanců je odhad lidského jednání velmi důležitý: kurz Vás naučí charakteristiky úrovně spolehlivosti, zodpovědnosti a morálky. Ukáže Vám, jak rozpoznat do jaké míry se dá věřit tomu, co jiná osoba říká, a do jaké míry je možné se na tu či onu osobu spolehnout. Díky tomu pochopíte, jaké konkrétní „ukazatele“ je potřeba brát v potaz při výběru zaměstnanců a při jednání s dodavateli a zákazníky. Jde tedy o znalosti, které lze využít každý den. Kurz doprovází praktická cvičení na rozpoznávání různých emočních stavů, reakcí a typů chování, při kterých si vše natrénujete.
Předpokládaná délka kurzu: 6 dní
 

Typy osobností a zvládání stresu
Každý z nás zná rčení ,,někdy nahoře, někdy dole“ a život některých lidí se přímo podobá sinusoidě. Tento kurz se zabývá konkrétními vlivy na život člověka, které způsobují, že v životě není stabilní a stává se tak zdrojem problémů pro sebe a pro ostatní. Vy se naučíte rozpoznat dva základní typy lidí a pochopíte, jak každý z nich myslí a funguje. Osvojíte si dvanáct konkrétních projevů a charakteristik typu osoby. Některé osoby mají tendenci vytvářet určitý nátlak a s ním také prostředí, které není příjemné pro práci. Vy se po absolvování kurzu dokážete s takovým člověkem vypořádat. A pokud máte dojem, že se uvedené příznaky projevují právě u Vás, v rámci kurzu a následné praxe dojde k možnému vyřešení nežádoucích stavů a Vy budete cítit větší jistotu a celkovou stabilitu.
Předpokládaná délka kurzu: 2 dny
 

Praxe programu Mezilidské vztahy při řízení zakázek a projektů  
Hubbardova akademie si zakládá na tom, že absolventi jejích kurzů SKUTEČNĚ umí nové znalosti použít. Proto pro Vás připravila praxi, která na kurzy pevně navazuje. Jejím obsahem je praktické provádění činností, při kterých používáte právě ty znalosti, které jste si v jednotlivých kurzech osvojili. Jak to celé probíhá? Dostanete konkrétní úkoly a poté přijdete do firmy, kde pracujete (je možné Vám vhodnou organizaci na dob nezbytně nutnou zprostředkovat). Při svých běžných pracovních činnostech provádíte přidělené úkoly, při kterých prakticky používáte informace a metody z absolvovaných kurzů. Školitelům o svém postupu předáváte zprávy: lektor je Vám připraven pomoci kdykoli se setkáte s překážkou nebo se Vám prostě nebude dařit. Díky tomu vše úspěšně dokončíte a ověříte si, že nové postupy skutečně ovládáte a dokážete informace i metody opravdu použít v reálném pracovním prostředí.
Předpokládaná délka praxe: cca 1 měsíc praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání


LETÁK KE STAŽENÍ NALEZNETE ZDE