Historie
Hubbardova akademie administrativy Praha byla založena jako nezisková organizace v roce 2001. Je součástí mezinárodní sítě akademií s centrálou v Los Angeles, USA. Mezinárodní Hubbardova akademie administrativy (Hubbard College of Administration International) vznikla v roce 1990. Nové a skvěle vybavené sídlo Hubbard College of Administration International bylo otevřeno v prosinci 2001 v Los Angeles v Kalifornii. Více informací na www.hubbardcollege.org Od doby svého vzniku otevřela Hubbard College of Administration International nové pobočky v USA, v Austrálii, na různých místech v Evropě, Rusku a v Latinské Americe.
Nabízí:

Semináře a kurzy založené na technologii managementu L. Ron Hubbarda. Dohled nad praktickým zavedením vyučovaných postupů s návodů do praxe. Kurzy certifikované IES. Rekvalifikační studijní programy akreditované Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže ČR.

Studenti Hubbardovy akademie:

Majitelé firem, podnikatelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci všech úrovní z jakéhokoli oboru, firmy nebo organizace.

Studijní plán(obsah kurzů a seminářů):

Nejpoužívanější manažerský systém na světě – Technologie administrativy L. Ron Hubbarda. Jde o jedinečný uniformní systém řízení, který lze aplikovat na jakoukoli firmu nebo činnost. Součástí kurzů a seminářů jsou také praktická cvičení, nácviky situací, příklady z praxe.

Rozvrh a termíny studia:

Akademie funguje celý rok, je možné kdykoli a po dohodě začít vybraný kurz nebo studijní program. Každý student si může domluvit svůj individuální rozvrh. Vyjímku tvoří skupinové semináře a speciální firemní akce, které mají své pevně dané termíny. Aktuální přehled termínů skupinových akcí naleznete na úvodní stránce.

Učební metody:

Při výuce kurzů používáme Studijní technologii pana Hubbarda. Ta technologie zvyšuje rychlost studia, zvyšuje a prohlubuje porozumění studovanému předmětu. Používání této studijní technologie vede ke schopnosti skutečně používat získané vědomosti v praxi. Důraz je při výuce kladen na výsledek.

Motto: Vzkvétej a prosperuj!