Program 11: Ekologické aspekty a životní prostředí
 
 
Tento program je určen pro kohokoli, kdo chce rozumět tomu, jaký vliv a dopad na životní prostředí má realizace zakázek a projektů. 
 
Nemusíme abstraktně mluvit o tom, že jen na nás záleží, jak se nám na planetě bude žít. Stačí se podívat na sebe – všichni se cítíme lépe tam, kde je čisto a dobře se nám tam dýchá. Naše podnikání možná nemusí mít vliv na celou Zemi, může ale ovlivnit právě naše blízké okolí. Koneckonců... chceme přece žít tam, kde je čisto a dobře se nám dýchá – a přejí si to i naši sousedé. Ať už z lidské, živočišné či rostlinné říše.
 
Účelem tohoto programu je poskytnout Vám potřebné znalosti k tomu, abyste zvýšili svou úroveň zodpovědnosti za svoje okolí včetně životního prostředí při realizaci zakázek a projektů.
 
Výsledek programu: absolvent, který zvýšil svoji úroveň zodpovědnosti při realizaci projektů a zakázek, Porozumíte případným dopadům nezodpovědného chování na životní prostředí a ekologii. Budete vědět, co ve své práci změnit, aby negativní vlivy Vaší práce na životní prostředí byly co nejmenší.
 
Předpokládaná délka programu: 3 dny
 
Cena programu: Na vyžádání
 
 

 

Podrobnější popis programu:
 
Víte, že některé aspekty ochrany životního prostředí jsou vynucovány zákonem? Znáte všechny normy a zákony, které se týkají právě Vaší oblasti podnikání? Kurz Vás seznámí nejen s nimi. Nabídne Vám celkový pohled na různé oblasti života, s důrazem na oblast práce a vlivu člověka na bezprostřední okolí a životní prostředí. Proč je třeba dbát na to, abyste při realizaci projektů a zakázek škodili co nejméně? Jaké jsou nejčastější omyly a nesprávné postoje manažerů a podnikatelů k otázkám životního prostředí?
 
V kurzu se naučíte nezbytné normy a pravidla, jako např. EN ISO 14000, normy EU v oblasti environmentálních a ekologických pravidel. Dále nahlédnete do managementu životního prostředí a zásad dodržování ekologických norem při realizaci zakázek.
 
Po absolvování kurzu budete schopni provést identifikaci environmentálních aspektů, které mají dopad na životní prostředí. Zvládnete jejich řízení, monitorování a neustálé zlepšování v rámci řízení zakázek.
 

LETÁK KE STAŽENÍ NALEZNETE ZDE