Program 02: Komunikační dovednosti

Program komunikační dovednosti je určen pro manažery na jakékoli úrovni, kteří chtějí zlepšit své schopnosti komunikovat a prostřednictvím komunikace řídit další lidi a jejich práci.

Komunikační dovednosti a komunikace samotná bývá v mnoha případech kamenem úrazu. Pokud se dvě strany nedomluví, nemusí to znamenat jen nedostatek vůle dojít k výsledku. I mezi zaměstnavatelem a pracovníky, firmou a klienty či mezi kolegy navzájem vznikají komunikační šumy, nedorozumění a omyly. Zbytečně Vás připravují o čas, peníze, lepší výsledky i pohodu v práci. Tím, že se naučíte lépe komunikovat, můžete pomoci značnou část podobných problémů odbourat. Máte sice skvělé nápady, ale nedokážete je správně prezentovat? Dělá Vám potíže mluvit s jinou osobou, třeba když jí musíte říci něco nepříjemného? I pro takové problémy existuje řešení.

Účelem tohoto programu je dostat Vaše komunikační znalosti na mnohem vyšší úroveň. Budete schopni vést a řídit komunikaci jak s jednou osobou, tak pomocí správné komunikace řídit efektivně činnosti dalších lidí.

Program komunikační dovednosti se skládá ze dvou na sebe navazujících kurzů a následné praxe. Obsahem kurzů jsou jak informace týkající se komunikace s jednou nebo více osob, tak především praktická cvičení. Právě přímý nácvik Vám pomůže odbourat případné zlozvyky, bariéry či nejistoty v komunikaci. Naučíte se díky němu správným způsobům a reakcím na konkrétní situace. Praktický trénink proto tvoří podstatnou část kurzů tohoto programu. Nebudete se učit říkat věty nebo slova, ale budete díky procvičování různých situací získávat jistotu, schopnost přirozeně reagovat, řešit situace s nadhledem nebo získávat větší „odolnost“ při nepříjemných situacích. Jak Vám to pomůže? Získáte lepší schopnost komunikace, což je dovednost užitečná nejen v profesním životě.

Výsledek programu: výrazné zlepšení Vašich komunikačních dovednosti, díky nimž budete schopni řídit pomocí komunikace další lidi.

Předpokládaná délka programu: 11 dní a přibližně 1 měsíc praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání

Cena programu: Na vyžádání
 

 
Podrobnější popis částí programu:
 

Komunikační dovednosti 1

Problém s komunikací spočívá i v její nepředvídatelnosti. Vy se můžete na jednání skvěle připravit, ale pokud Váš klient či zaměstnanec není ochoten naslouchat či komunikovat, nastávají potíže. Vy ale můžete být připraveni! Účelem tohoto kurzu je dát Vám větší jistotu: naučíte se lépe řešit jakékoli situace, které nastávají při osobní komunikaci s jednou osobou.
V průběhu kurzu se dozvíte, jaké jednotlivé části komunikace existují, jaké jsou její klíčové principy, a jaké důležité praktické dovednosti byste si měli osvojit, abyste byli schopni řídit rozhovor s jinou osobou.

Samozřejmě nezůstaneme jen u teorie. Následující praktické lekce jsou podstatnou součástí kurzu. Dělá Vám problém říci zaměstnanci, že nejste s jeho výkonem plně spokojeni? Cítíte se nepříjemně, pokud potřebujete dodavateli sdělit, že skutečně nemůže dodávat zboží se zpožděním? Máte potíže třeba i s tím, když máte pracovníka naopak pochválit? Na podobné komplikace nabízí řešení praktický trénink. Ve formě cvičení se naučíte řešit různé situace a získáte – či si zlepšíte – konkrétní znalosti v komunikaci.

Co si pod tím máte představit? Nacvičíte si, jak být pohodlně a bez nervozity tváří v tvář jiné osobě a jak se zřetelně a srozumitelně vyjadřovat. Kvalitní komunikace vyžaduje i dobré naslouchání, proto se naučíte, jak naslouchat aniž by Vám to činilo potíže nebo Vám ulétávaly myšlenky. Budete umět dát dostatečnou zpětnou vazbu druhé osobě. V jednání s dalšími lidmi oceníte lepší schopnost odvést od tématu nebo se naopak k němu vrátit. Praktická je dovednost vyhnout se odpovědi tak, aby byl tazatel přesto spokojen. A natrénujete i obtížnější situace: uvidíte, jak navázat hovor s úplně cizí osobou a zvládnete „rozmluvit“ i méně hovorného člověka. Osvojíte si umění vhodně (aniž by se ho to dotklo) zastavit příliš výřečnou osobu, která stále hovoří.

V průběhu kurzu komunikační dovednosti se absolvent neučí říkat pouze některá slova nebo fráze, ale učí se přirozeně reagovat na různé situace a podněty, aniž by mu to bylo nepříjemné nebo to bylo pro něj vysilující a aby byl schopen mít rozhovor pod svojí kontrolou.
Tento praktický trénink Vám pomůže odbourat některé Vaše případné bariéry, zlozvyky nebo nedostatky. Díky tomu se při komunikaci budete cítit jistěji a jednání s lidmi už pro Vás nebude problém. S větší jistotou konečně budete moci říci kolegovi, že musí plnit své závazky nebo sdělit zaměstnancům, že se mění systém odměňování. Ať už je Vaše vstupní úroveň komunikace jakákoli, cvičení jsou postavena tak, že kdokoli může jejich správným prováděním svoji schopnost komunikovat zlepšit.

Předpokládaná délka kurzu: cca 4 dny


Komunikační dovednosti 2

Trémou trpí i profesionální herci – pro ně je přitom vystupování před lidmi podstatou práce. Je proto zcela pochopitelné, pokud se necítíte dobře, když máte něco prezentovat před větším obecenstvem nebo domlouvat podmínky zakázky s více partnery najednou. Jak ale nepříjemné pocity odbourat? Kurz Vám pomůže překonat obavy z mluvení před skupinou lidí. Praktický trénink odstraní Vaši případnou nervozitu a napětí, které komunikaci před více lidmi často provází.

Naučíte se také řešit celou řadu situací s jednou nebo s více osobami. Zadali jste někdy zaměstnanci úkol, u kterého jste potřebovali, aby byl včas a řádně vykonán? Možná jste se setkali s tím, že kolega či zaměstnanec měli na věc jiný názor, chtěli se dohadovat nebo svou úlohu splnili jen částečně. Dobrá komunikace pomůže podobné situace vyřešit. Kurz Vám proto ukáže, jak osoby přimět úkol splnit, aniž byste použili vyhrožování nebo přílišný nátlak.  
Kurz obsahuje celkem 22 cvičení, pomocí kterých se naučíte mít plně pod kontrolou jednu nebo více osob a jejich prostřednictvím dostat splněné jakékoli úkoly.

Předpokládaná délka kurzu: cca 7 dní
 


Praxe programu Komunikační dovednosti pro řízení zakázek a projektů

Hubbardova akademie si zakládá na tom, že absolventi jejích kurzů SKUTEČNĚ umí nové znalosti použít. Proto pro Vás připravila praxi, která na kurzy pevně navazuje. Jejím obsahem je praktické provádění činností, při kterých používáte právě ty znalosti, které jste si v jednotlivých kurzech osvojili. Jak to celé probíhá? Dostanete konkrétní úkoly a poté přijdete do firmy, kde pracujete (je možné Vám vhodnou organizaci na dob nezbytně nutnou zprostředkovat). Při svých běžných pracovních činnostech provádíte přidělené úkoly, při kterých prakticky používáte informace a metody z absolvovaných kurzů. Školitelům o svém postupu předáváte zprávy: lektor je Vám připraven pomoci kdykoli se setkáte s překážkou nebo se Vám prostě nebude dařit. Díky tomu vše úspěšně dokončíte a ověříte si, že nové postupy skutečně ovládáte a dokážete informace i metody opravdu použít v reálném pracovním prostředí.
Předpokládaná délka praxe: cca 1 měsíc praxe realizované při Vašem běžném zaměstnání.

Komunikační dovednosti uplatníte v zaměstnání i v soukromém životě.
 


LETÁK KE STAŽENÍ NALEZNETE ZDE